MUDr. Filip Španiel, Ph.D.

Pracoval po absolutoriu lékařské fakulty na psychiatrickém oddělení v Pardubicích. Zde se stal rovněž ředitelem nově založeného občanského sdružení, které vytvářelo mimonemocniční model péče o pacienty s psychotickou poruchou. Od té doby se datuje jeho profesionální zájem o prevenci relapsu psychóz a psychoedukaci. Po svém nástupu do Psychiatrického centra Praha, kde dnes působí, se začal podílet na psychoedukačních programech pro pacienty s psychotickým onemocněním. Kromě psychosociální léčby u schizofrenie, se věnuje základnímu výzkumu tohoto onemocnění zejména s využitím funkčních zobrazovacích metod. Kromě své klinické práce působí jako odborný asistent na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

Kontakt:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptZpět na profesní profily