Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

Vyučuje psychiatrii na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a vede denní stacionář pro terapii psychóz v Psychiatrickém centru Praha. Po ukončení studia na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze absolvovala postgraduální studium psychiatrie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a dvouletý postgraduální program na University of California Berkeley, USA. V letech 2006-2010 zastupovala výbor České psychiatrické společnosti v mezinárodní organizaci lékařských specialistů pro obor psychiatrie (Union European of Medical Specialists). Předmětem jejího klinického i výzkumného zájmu jsou rodinné psychoedukační programy a další psychosociální intervence pro pacienty s psychotickým onemocněním. Publikovala desítky odborných článků v českém i zahraničním tisku, spolu s MUDr. Františkem Koukolíkem je autorkou dvou monografií, z nichž publikace Citový mozek získala v roce 2006 Vondráčkovu cenu. Je spoluautorkou a odbornou garantkou dalších programů oceněných Vondráčkovou cenou: PREDUKA (Preventivně edukační program proti relapsu psychózy; 2007),  ITAREPS (Program prevence relapsu schizofrenie s pomocí informačních technologií; 2008) a Program pro dobré zdraví (2009).

Kontakt:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Zpět na profesní profily